Vai al contenuto
corso d'arte

วาดสวนสวยด้วยตัวเอง DrawYourOwnGarden

corso d'arte

วาดสวนสวยด้วยตัวเอง DrawYourOwnGarden

Durata
7 ore
Dimensioni del gruppo
Fino a 6 persone
Include
Equipment, Drinks, Food
Offerta in
Inglese
corso d'arte

วาดสวนสวยด้วยตัวเอง DrawYourOwnGarden

corso d'arte

วาดสวนสวยด้วยตัวเอง DrawYourOwnGarden

Durata
7 ore
Dimensioni del gruppo
Fino a 6 persone
Include
Equipment, Drinks, Food
Offerta in
Inglese

Cosa farete

วาดสวนสวยด้วยตัวเอง Draw your own garden. 1. เรียนรู้ประวัติ และชนิดของสวนชนิดต่างๆ รวมถึงองค์ประกอบต่างๆของสวน 2.รู้จักการวาดผังพื้นที่ตามมาตรส่วนที่ถูกต้อง เพื่อเป็นผังพื้นฐานในการออกแบบสวน 3.ลงมือออกแบบตามความต้องการและหลักการการจัดสวน 4.เพิ่มเติมความคิดสร้างสรรค์ และแนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์ลงไปในสวนของคุณเอง 5.ทำผังสวนที่วาดให้สวยงามด้วยการลงสีและสร้างแสงเงา เพื่อสื่อความหมายให้ชัดเจน 1. Learn the history & type of gardens and the garden elements 2. Learn how to do the planning in good proportion as a base plan in garden design. 3. Draw your own garden ! 4. Add the creativity & identity to your garden 5. Color & shadow your plan to complete the garden drawing.

Il tuo host

Wittaya

Wittaya

ผมเป็นภูมิสถาปนิกที่ทำงานออกแบบแนวความคิด ทั้งในและนอกประเทศมาเป็นเวลากว่า 20 ปี ปัจจุบันเปิดสำนักงานออกแบบเล็กๆในกรุงเทพฯ เรามีผลงานชนะการประกวดแบบมากมายทั้งงานบ้านและสวน งานออกแบบพื้นที่สาธารณะต่างๆ เราส่งต่อความเชี่ยวชาญงานออกแบบภายนอกอาคาร(Landscape)ที่เรามีให้ผู้ที่สนใจ I’m a Landscape Architect - Do the conceptual design with 20 years experience in local and overseas design firm. Now I open a small design office with design award winning both Home & Garden and Public Space. We would like to pass (share) our expertise in designing Landscape & Garden Area to those who interested.

Che cosa è incluso

Food
อาหารเที่ยง Lunch
Drinks
น้ำดื่มและชากาแฟ Water & Coffee or Tea
Equipment
กระดาษและเครื่องเขียน Paper & Stationary

Dove ti troverai

สะดวกในการเดินทาง ทั้งทางรถไฟฟ้า เข้าออกได้ทั้งทางถนนรัชดาภิเษก และ ถนนวิภาวดีฯ Convenience to go by MRT or by vehicle from Ratchadapisek Rd. and Viphavadee Rd. คอนโดวัน ,สถานีรถไฟฟ้า รัชดาภิเษก ,รัชดาภิเษก 19 Condo One , MRT Ratchadapisek ,Ratchadapisek 19

Tieni presente quanto segue

Termini di cancellazione

È possibile cancellare e ottenere il rimborso totale di qualsiasi esperienza entro 24 ore dall'acquisto.

Termini di comunicazione

Comunica sempre attraverso Airbnb. Per proteggere i tuoi pagamenti, non trasferire mai del denaro e non comunicare al di fuori del sito web o dell'app di Airbnb.

Requisiti degli ospiti

Possono partecipare fino a 6 ospiti a partire dai 18 anni.

Altri consigli

ไม่จำเป็นต้องวาดรูปได้หรือไม่เคยออกแบบมาก่อน Not nessesory to have been draw or design before.
Wittaya
corso d'arte
วาดสวนสวยด้วยตัวเอง DrawYourOwnGarden
Nuova esperienza
$99 a persona
Nuova esperienza
$99 a persona