Vai al contenuto
camminata storica

ย้อนรอยอดีตนครนนทบุรีถึงปัจจุบัน

camminata storica

ย้อนรอยอดีตนครนนทบุรีถึงปัจจุบัน

Durata
6 ore
Dimensioni del gruppo
Fino a 6 persone
Include
Transportation, Drinks, Tickets, Food
Offerta in
Inglese
camminata storica

ย้อนรอยอดีตนครนนทบุรีถึงปัจจุบัน

camminata storica

ย้อนรอยอดีตนครนนทบุรีถึงปัจจุบัน

Durata
6 ore
Dimensioni del gruppo
Fino a 6 persone
Include
Transportation, Drinks, Tickets, Food
Offerta in
Inglese

Cosa farete

ฉันจะพาผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปเยี่ยมชม 5 สิ่งที่เป็นสัญญาลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรี 1. ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า) เป็นสถาปัตยกรรมยุโรป ตามอาคารประดับด้วยไม้ฉลุสลักเสลาสวยงามมาก ซึ่งมีอายุเกือบ 90 ปี ที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน และอาคารหลังใหม่ที่มีวิถึชีวิตที่เปลี่ยนไป 2. โคมไฟลูกทุเรียน ศาลเจ้าแม่ทับทิม และที่นั้งพักผ่อนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา 3. วงเวียนนาฬิกา 4. จักรยานสามล้อถีบ 5. ร้านอาหารอร่อยที่มีชื่อเสียงของท่าน้ำนนทบุรี

Il tuo host

ศุภลักษณ์

ศุภลักษณ์

สวัสดีค่ะฉันชื่อป้าส้ม ฉันทำงานอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ ฉันชอบท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่าง ๆ กับครอบครัวและเพื่อนสนิททั้งต่างประเทศและในประเทศเมื่อมีโอกาศ ล่าสุดเมื่อ 20 ปีที่แล้วที่ทำงานของฉันย้ายมาอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีสถานที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ฉันชอบมองแม่น้ำเจ้าพระยามันสวยงามมาก บางครั้งฉันชอบไปหาของที่น่ารับประทานที่ท่าน้ำนนทบุรีอยู่เสมอๆ และชอบมองศาลากลางจังหวัดนนทบุรีที่เก่าแก่และสวยงามตามระยะเวลาที่ผ่านไปกับหอนาฬิกาที่มีรูปไก่เป็นสัญญาลักษณ์ ซึ่งเป็นของคู่เมืองนนทบุรี ปัจจุบันฉันเกษียณอายุราชการแล้ว ฉันยังกลับไปหาของกินเจ้าประจำและพูดคุยกับเจ้าของร้านอยู่เสมอๆ ฉันจึงอยากแบ่งปันความสุขที่ฉันได้รับและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแต่ไม่ทำให้สัญญาลักษณ์ของเมืองนนทบุรีเปลี่ยนไป

Che cosa è incluso

Food
Drinks
Tickets
Transportation

Dove ti troverai

ย้อนรอยอดีตโดยเดินชมอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี หลังเก่า เป็นเรีอนไม้ 2 ชั้น เป็นสถาปัตยกรรมยุโรป ตามอาคารประดับด้วยไม้ฉลุที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน โคมไฟลูกทุเรียน วงเวียนหอนาฬิกา ศาลเจ้าแม่ทับทิม และนั่งรถสามล้อถีบชมตลาดนนทบุรีชิมของอร่อย เดินชิมอาหารอร่อย 5 ร้านดัง ของตลาดนนทบุรีและขึ้นรถสาธารณะไปเยี่ยมชมศาลากลางหลังใหม่ และสักการะศาลหลักเมือง ขากลับนั่งรถสาธารณะมาที่ท่าน้ำนนทบุรีนั่งเรื่อด่วนเจ้าพระยาดูวิว 2 ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและถ่ายรูป

Tieni presente quanto segue

Termini di cancellazione

È possibile cancellare e ottenere il rimborso totale di qualsiasi esperienza entro 24 ore dall'acquisto.

Termini di comunicazione

Comunica sempre attraverso Airbnb. Per proteggere i tuoi pagamenti, non trasferire mai del denaro e non comunicare al di fuori del sito web o dell'app di Airbnb.

Requisiti degli ospiti

Possono partecipare fino a 6 ospiti a partire dai 18 anni.

Documento d'identità ufficiale

Dovrai scattare una foto che corrisponda a quella sul tuo documento d'identità, in modo che Airbnb possa confermare chi parteciperà all'esperienza. Dovrai farlo solo una volta.
ศุภลักษณ์
camminata storica
ย้อนรอยอดีตนครนนทบุรีถึงปัจจุบัน
Nuova esperienza
$41 a persona
Nuova esperienza
$41 a persona